Lavender Yin Yang Hair Clip
Lavender Yin Yang Hair Clip
Lavender Yin Yang Hair Clip
Lavender Yin Yang Hair Clip
Lavender Yin Yang Hair Clip
Lavender Yin Yang Hair Clip

Lavender Yin Yang Hair Clip

Regular price $10 Unit price  per 

Lavender Yin Yang Hair Clip  

3” x 2”

colors are Lavender and ivory

Lavender Yin Yang Hair Clip
Lavender Yin Yang Hair Clip
Lavender Yin Yang Hair Clip
Lavender Yin Yang Hair Clip